วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2544

จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การศึกษากับการวิจัยเพื่ออนาคตของสังคมไทย และการศึกษางานวิจัยคุณภาพดี ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว"
ณ ห้อง 2-306

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " ภูมิคุ้มกันวิกฤตพฤติกรรมทางเพศในวัยเรียน "

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 9.00 - 12.00

ณ ห้องประชุม 1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเสวนา ภูมิปัญญาไทยด้านพุทธจิตวิทยา

จัดโดย หน่วยสร้างสริมภูมิปัญญาไทย ด้านพุทธจิตวิทยา และศูนย์ปฎิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

 

บริการทางวิชาการของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 

 

 

 

 

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
เวลา
หัวข้อเรื่อง
1
25 เม.ย. 2544
11.30-13.30

เรื่อง พร : ขอกันได้ ให้กันได้จริงหรือ ?

2
14 มิ.ย. 2544
11.30-13.30
เรื่อง แรงอธิษฐาน : คำอธิษฐานมีพลัง จริงหรือไม่ อธิษฐานอย่างไรให้มีผล ?
3
20 ส.ค. 2544
11.30 -13.30
เรื่อง สันโดษ กตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ต้อนรับขับสู้ : มงคลแห่งชีวิตหรือ อุปสรรคแห่งการพัฒนา ?
4
10 ต.ค. 2544
11.30 -13.30
เรื่อง ให้อภัย ปลงใจ ปล่อยวาง : ไม่จริงจังหรือฉลาดทางอารมณ์ ?
5
14 ธ.ค. 2544
11.30 -13.30
เรื่อง ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน รื่นเริง ใจบุญสุนทาน : ฟุ่มเฟือย ไร้สาระ หรือ จิตแจ่มใส ?
6
11 ก.พ. 2545
11.30 - 13.30
เรื่อง เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สวดมนต์ ทำจิตให้สงบ ปฎิบัติตามคำสอนของศาสดา คือแก่นร่วมทุกศาสนา