บันทึกเทปสัมมนา "สื่อกับนิสัยเด็กไทย.." 30 พ.ย. 2558

เชิญรับชมและรับฟังการบรรยายในโครงการสัมมนา โดย รศ.นพ.สุริยะเดว ทรีปาตรี ใน Youtube ตาม Link นี้ครับ โครงการสัมมนา "สื่อกับนิสัยเด็กไทยในอนาคต"